Hidrofor Pompa Uygulama Alanları; Muhtelif tesislerde, aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parça ve lif v.b. yabancı madde içermeyen, temiz suyun basınçlandırılma ihtiyacını karşılamak üzere tek veya çok pompalı olarak kurulan sistemlerdir.

  • Konutlar ve apartman daireleri.
  • Sanayi tesisleri.
  • Okul, iş merkezi ve sosyal tesisler.
  • Otel ve turizm tesisleri.
  • Her türlü içme, kullanma, proses

Hidrofor pompalar yeni ve mevcut sistemlere hızlı bir şekilde uygulanan, yüksek verimli motorlarla rijit kaplin ile bağlantılı, sessiz ve sorunsuz uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, minimum yer ihtiyacı gösteren bir tasarım ile üretilir. Tek üniteli olarak ve debi ihtiyacına göre veya yedek-asıl olarak çoklu hidrofor seçimi yapılarak üniteler hazırlanabilir.

Hidrofor Pompalar